Tag Archives: Cabernet Franc

Giống nho Cabernet Franc

Chùng ta cùng tìm hiểu về giống nho Cabernet Franc thượng hạng. Lịch sử của Cabernet Franc Lịch sử của Cabernet Franc đã bắt  đầu từ hàng trăm năm trước tại Basque, nơi giao thoa giữa Tây Ban Nha và vùng Tây Nam nước Pháp. Nguồn gốc của giống nho cổ này vẫn là một…

Call Now Button